ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

H YΔΡΟΔΥΝΑΜΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε., Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Βιομηχανική Εταιρία, είναι τεχνική και εργοληπτική επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 2002. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του Υπουργείου Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων με αριθμό 31230 και είναι κάτοχος 1ης τάξης εργοληπτικού πτυχίου για τις κατηγορίες ηλεκτρομηχανολογικών έργων και βιομηχανικών – ενεργειακών έργων.

Είναι θυγατρική της ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Τ.Ε.Β.Ε., η οποία είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου 5ης τάξεως σε όλες τις κατηγορίες έργων και ιδρύθηκε για να συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων προϋπολογισμού στους οποίους δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής η μητρική ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ.

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Μάνδρας Αττικής, οδός Λούτσας 60, Θέση Γιάκουμη, ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρα, Τ.Κ.: 196 00, με τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 5555835 και Fax: 210 5557735

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» διοικείται από 3μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι διοικούντες και τα στελέχη της επιχείρησης διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία για την αποτελεσματική λειτουργία της και την ανάπτυξή της. Η μακρόχρονη παρουσία του στελεχιακού δυναμικού τα εταιρείας στον κλάδο, αποτελούν εχέγγυα για την μελλοντική πορεία της ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. για την εκτέλεση των έργων χρησιμοποιεί τόσο το εργατικό δυναμικό όσο και τα τεχνικά στελέχη της μητρικής ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο σε ηλεκτρομηχανολογικά καθώς και σε βιομηχανικά-ενεργειακά έργα και σε έργα καυσίμων και βιολογικών καθαρισμών.

Αυτή την περίοδο εκτελεί τα παρακάτω έργα:

Πολεμική Αεροπορία

1. «Αντικατάσταση βραχιόνων πλήρωσης Β/Ο σε Μονάδες της ΔΑΚ», το οποίο περιλαμβάνει την αντικατάσταση 40 βραχιόνων πλήρωσης εκ των άνω βυτιοφόρων οχημάτων, 28 μετρητών ροής καυσίμου, την εσωτερική συντήρηση 5 δεξαμενών καυσίμου (αμμοβολή-βαφή) καθώς και την κατασκευή ενός οριζοντίου φρεατίου εκ σκυροδέματος για τον χειρισμό βανών της μιας εκ των ανωτέρω δεξαμενών. Οι εργασίες εκτελούνται σε αντλιοστάσια καυσίμων της ΔΑΚ

2. «Αντικατάσταση Αεροσυμπιεστών σε Μονάδες της ΔΑΚ» το οποίο περιλαμβάνει την αντικατάσταση 14 αεροσυμπιεστών, 7 ξηραντήρων αέρα και 14 αεροφυλακίων, καθώς και την αντικατάσταση 1 εναλλάκτη θερμότητας σε διάφορα αντλιοστάσια καυσίμων της ΔΑΚ

ΔΕΚΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου

3. «Αναβάθμιση και επέκταση Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Μονεμβασιάς», στο οποίο συμμετέχει σε Κοινοπραξία με την ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ στο ανάδοχο σχήμα.

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ  112078208000